Background

Gailearaidh fuaim

Brosnaich a’ chlann gu bhith an sàs ann an tèamaichean sàbhailteachd rathaid le bhith a’ toirt dhaibh eòlas ionnsachaidh a tha dha-rìribh ioma-mhothachail. Bidh na fuaimean sin bhon bhlàr a-muigh an-còmhnaidh a’ toirt beòthalachd do leasanan sàbhailteachd rathaid!


Poileas – Dùdan

Cliog an seo airson luchdachadh a-nuas

 

 

Càr – Tionndadh air is falbh

Cliog an seo airson luchdachadh a-nuas

 

 

Càr – Dùdan

Cliog an seo airson luchdachadh a-nuas

 

 

Motair-rothair – Tòiseachadh agus falbh

Cliog an seo airson luchdachadh a-nuas

 

 

Baidhsagail – Clag

Cliog an seo airson luchdachadh a-nuas

 

 

Làraidh – Tòiseachadh agus falbh

Cliog an seo airson luchdachadh a-nuas

 

 

Motair-rothair – Tighinn is stad

Cliog an seo airson luchdachadh a-nuas

 

 

Càr – Astar meadhanach luath dol seachad

Cliog an seo airson luchdachadh a-nuas

 

 

Ambaileans – Dùdan

Cliog an seo airson luchdachadh a-nuas

 


Bus – Tighinn is a’ fosgladh dhorsan

Cliog an seo airson luchdachadh a-nuas

 


Motair-rothair – Dol seachad

Cliog an seo airson luchdachadh a-nuas

 


Càr – Tionndaidh air agus falbh

Cliog an seo airson luchdachadh a-nuas

 


Carbad smàlaidh – Dùdan

Cliog an seo airson luchdachadh a-nuas

 


Cù – Comhartaich

Cliog an seo airson luchdachadh a-nuas

 


Eòin – Seinn

Cliog an seo airson luchdachadh a-nuas

 


Tàirneanaich – Uisge

Cliog an seo airson luchdachadh a-nuas

 


Fòn-làimhe – Seirm

Cliog an seo airson luchdachadh a-nuas

 


Drile – Drile rathaid

Cliog an seo airson luchdachadh a-nuas

 


Clag dorais

Cliog an seo airson luchdachadh a-nuas

 


Làiridh – Tòiseachadh agus falbh

Cliog an seo airson luchdachadh a-nuas